Paleo

Ovatko kaikki punataustaiset kortit negatiivisia?

menu
Eivät
Useimmat punataustaiset kortit ovat vaarakortteja. Vaara voi kuitenkin piillä myös muissa korteissa, ja jotkin punataustaiset kortit voivat myös sisältää palkkioita.