Paleo

Pelivalmistelut

menu

Pelivalmistelut etenevät aina samaan tapaan, mutta niissä on pieniä skenaariokohtaisia eroavaisuuksia. Kukin skenaario koostuu useasta moduulista. Käytämme tällä sivulla esimerkkinä ensimmäistä skenaariota. Kun aloitatte skenaarioita 2–7, lukekaa liitteestä niitä koskevat ohjeet huolellisesti. Tehkää sitten pelivalmistelut kuten tavallisesti (mutta tietenkin ilman ensimmäisen skenaarion kortteja). Noppia ette tarvitse ensimmäisessä skenaariossa.

1. Asettakaa kolme pelilautaa pöydän keskelle.

2. Asettakaa verstas perusleirilaudan viereen. Kootkaa hautausmaa ja asettakaa se verstaan viereen.

3. Asettakaa resurssit ja haavamerkit pelilautojen lähistölle yhteiseksi varastoksi. Asettakaa perusleirilaudalle viisi ruokaa.

4. Lajitelkaa työkalumerkit tyypeittäin. Pinotkaa sitten viisi soihtu-, viisi käsikirves- ja viisi keihäsmerkkiä merkityille paikoilleen verstaaseen. Nämä työkalut ovat kaikissa skenaarioissa saatavilla pelin alusta lähtien. Asettakaa muut työkalumerkkipinot verstaan eteen.

5. Asettakaa viisi pääkallo- ja viisi voittomerkkiä yölaudan viereen.

6. Ottakaa seuravaavat kolme korttipinoa: ihmiset, unet ja ideat. Sekoittakaa kukin pino erikseen ja asettakaa pinot niitä vastaaviin perusleirilaudan ruutuihin kuvapuoli alaspäin.

7. Kukin pelaaja nostaa kaksi ihmistä perusleirilaudan pinosta ja asettaa ne eteensä kuvapuoli ylöspäin. Pelin alussa nämä kaksi ihmistä muodostavat pelaajan ryhmän. Kukin pelaaja ottaa ihmiskorteissaan näkyvät työkalumerkit ja asettaa ne ryhmäänsä.

! Seuraavien vaiheiden sisältö riippuu käytettävästä skenaariosta. Aina kun pelaatte mitä tahansa muuta kuin ensimmäistä skenaariota, lukekaa ensin skenaarion yksityiskohdat liitteestä.

8. Jokaisessa moduulissa on 1 tehtäväkortti, jonka tunnistatte kortin taustapuolella näkyvästä täysikuusta. Asettakaa nämä kortit yölaudan ruutuihin kuvapuolet ylöspäin. Ensimmäisessä skenaariossa tehtäväkortit ovat ”Runsas saalis” ja ”Uusi maailma”.

8 Jokaisessa moduulissa on 1 tehtäväkortti, jonka tunnistatte kortin taustapuolella näkyvästä täysikuusta. Asettakaa nämä kortit yölaudan ruutuihin kuvapuolet ylöspäin. Ensimmäisessä skenaariossa tehtäväkortit ovat ”Runsas saalis” ja ”Uusi maailma”.

9. Etsikää salaisuuskorttipakasta skenaarion vaatimat salaisuuskortit ja asettakaa ne pinoksi yölaudalle kuvapuoli alaspäin. Tunnistatte kortit niiden taustapuolilla näkyvistä numeroista. Ensimmäisessä skenaariossa tarvitsette vain salaisuuskortteja 1 ja 2.

9. Etsikää salaisuuskorttipakasta skenaarion vaatimat salaisuuskortit ja asettakaa ne pinoksi yölaudalle kuvapuoli alaspäin. Tunnistatte kortit niiden taustapuolilla näkyvistä numeroista. Ensimmäisessä skenaariossa tarvitsette vain salaisuuskortteja 1 ja 2.

10. Joissakin moduuleissa on ideakortteja, jotka pitää asettaa verstaaseen. Jos kortissa on kuvattuna työkalumerkkejä, asettakaa ne ideakortin edessä olevaan lokeroon. Ensimmäisen skenaarion moduulissa B on ideakortti ”Teltta”. Asettakaa se ja kolme telttamerkkiä verstaaseen.

11. Sekoittakaa loput käytössä olevien moduulien kortit peruskorttipinoon. Jakakaa sitten kaikki nämä kortit mahdollisimman tasaisesti pelaajille. Näin jokaiselle pelaajalle muodostuu oma kuvapuoli alaspäin oleva nostopino. Älkää katsoko korttien etupuolia! Kortteja ei välttämättä riitä kaikille pelaajille täsmälleen samaa määrää, mutta siitä ei ole mitään haittaa. Ensimmäisessä skenaariossa jää jäljelle kahdeksan A-moduulin korttia ja yhdeksän B-moduulin korttia. Sekoittakaa ne 32 peruskortin joukkoon ja jakakaa nämä 49 korttia tasaisesti pelaajille.