Paleo

Pelin yleiskuvaus

menu

Paleossa olette kivikautinen heimo, jota odottavat monenlaiset korttien kautta kohdattavat seikkailut. Kukin pelaaja johtaa omaa ihmisryhmäänsä, jolla on erilaisia ominaisuuksia.

• Paleo on yhteistyöpeli. Teidän täytyy siis yrittää yhdessä selviytyä hengissä ja voittaa peli.

• Jotta pelin salaperäinen maailma pysyisi yllätyksellisenä, välttäkää korttien etupuolten katsomista, kun teette alkuvalmisteluja tai pakkaatte peliä pois.

• Paleo jakautuu 10 moduuliin, joista kullakin pelikerralla käytetään aina kahta. Erillisessä liitteessä on listattu 7 valmista skenaariota, joilla on kätevää aloittaa. Peli on kuitenkin täysin modulaarinen, joten halutessanne voitte yhdistellä moduuleista uusia skenaarioita.

Related Rule(s)