Paleo

Haavan kärsiminen

menu

Kun kärsit haavoja, ota vaadittu määrä haavamerkkejä ja aseta ne yhden ihmiskorttisi tyhjiin elinvoimaruutuihin.

Kaikki samasta kortista aiheutuvat haavamerkit täytyy asettaa täsmälleen yhdelle ihmiskortille. Haavoja ei siis saa jakaa useammalle eri ihmiskortille.

• Jos saat lisää haavoja ihmiskortille, jonka kaikissa elinvoimaruuduissa on jo haavamerkki, aseta yksi haavamerkki ihmiskortin pääkalloruutuun. Tällöin ihminen kuolee ja lopuilla saamillasi haavamerkeillä ei ole enää merkitystä.

• Kun ihminen kuolee, palauta haavamerkit yhteiseen varastoon ja siirrä ihmiskortti hautausmaalle. Lisää sitten yksi pääkallomerkki yölaudalle.

• Jos ryhmäsi viimeinen ihminen kuolee, nosta perusleirilaudan ihmispinosta uusi ihminen heti sen jälkeen, kun olet lisännyt pääkallomerkin. Työkalumerkit ja muut ryhmässäsi olleet kortit saat edelleen pitää.