menu

Istnieje 5 różnych typów Krajobrazów, za które gracze otrzymują punkty: Las, Pole, Wioska, Tory i Strumienie.

• Dowolny obszar Lasu, Pola lub Wsi może być określany jako "teren".

• "Tory" odnoszą się do kafelków, na których znajduje się dowolna część torów kolejowych.

• "Strumienie" odnoszą się do kafelków, na których znajduje się zbiornik wodny, taki jak jezioro lub odcinek rzeki.

Jeśli kafelek nie przedstawia żadnego z wyżej wymienionych typów Krajobrazu, jest uważany za Łąkę, która jest pustą przestrzenią i nie ma żadnej specjalnej funkcji w tej grze.

Kafelki Zadań i Krajobrazu mogą zawierać dowolną kombinację poprzednich.