menu

Rozgrywka kończy się natychmiast w chwili, gdy gracz miałby odkryć kafelek Krajobrazu, ale żadnego już nie ma. Wszelkie kafelki Zadań, które nie zostały odkryte i dołożone do obszaru gry, przepadają – nie zostaną one wykorzystane w tej rozgrywce. (Rada: starajcie się, aby liczba nieodkrytych kafelków Zadań była na końcu rozgrywki jak najmniejsza).

Jeśli gracz zrealizuje Zadanie za pomocą ostatniego dostępnego kafelka Krajobrazu (lub usunie za jego pomocą znacznik Zadania), rozgrywka trwa dalej – gracze odkrywają i dokładają kafelki Zadań aż do chwili, gdy żadnego z nich nie będzie się dało zrealizować (lub usunąć z obszaru gry).

Po zakończeniu rozgrywki następuje podliczenie uzyskanego wyniku (patrz punktacja).

Każda rozgrywka wymaga 1 arkusza punktowania. Po zakończeniu podliczania punktów przepiszcie wynik na arkusz kampanii, gdzie będziecie śledzić swoje postępy i odblokowywać nowe komponenty.