Zliczanie punktów odbywa się na koniec rozgrywki. Do gry dołączony jest arkusz punktowania, który umożliwia podsumowanie wyników.

A: Wpisz w koronę numer ukończonej rozgrywki, niezbędny na potrzeby kampanii. Na przykład po pierwszej grze zapisz "1". Umożliwi to odniesienie się do danego wyniku na arkuszu kampanii, gdzie również będą zapisywane numery gier.

B1 – B5 & S1: Zsumuj punkty ze znaczników Zadań dla każdego typu Krajobrazu i wpisz wyniki w odpowiednie pola. Punktujemy za wszystkie zrealizowane Zadania: Lasów B1 ; Pól B2 ; Wiosek B3 ; Torów B4 i Strumienia B5 . W pole po prawej stronie wpisz łączną sumę punktów za wszystkie typy Zadań S1.

C1 – C3: Teraz sprawdź, które Flagi znajdują się na zamkniętych terenach. Za każdą Flagę na zamkniętym terenie otrzymujesz liczbę punktów równą liczbie kafelków tworzących ten teren. Wpisz wyniki w odpowiednie pola: punkty za zielone Flagi C1 ; za żółte Flagi C2 ; i za czerwone Flagi C3.

D1 – D2 & S2: Policz, z ilu kafelków składają się najdłuższy Tor i najdłuższy Strumień w obszarze gry. Liczą się wszystkie kafelki tego samego typu, które łączą się ze sobą w nieprzerwany sposób. Każdy kafelek, z którego składa się najdłuższy Tor i najdłuższy Strumień przynosi 1 punkt. Zapisz wynik dla najdłuższego Toru D1, a obok dla najdłuższego Strumienia D2. W polu po prawej stronie wpiszcie łączną sumę punktów za Flagi oraz najdłuższy Tor i Strumień S2.

E & S3: Na początku kampanii zignoruj tę część arkusza. Będzie można wpisywać tu punkty dopiero od chwili, gdy odblokowane zostaną nowe komponenty. Zalecamy, aby na początku każdej kolejnej rozgrywki zakreślać na arkuszu punktowania kratki dla wszystkich komponentów, które udało się dotąd odblokować. Dzięki temu będzie wiadomo, które z nich można wziąć pod uwagę przy punktowaniu. Łączną sumę punktów za tę część arkusza wpisz w polu po prawej stronie S3.

F: Zapisz tutaj imiona osób, które brały udział w rozgrywce.

G: Zapisz tutaj datę rozgrywki. H: Zapisz tutaj całkowitą liczbę punktów zdobytą w tej rozgrywce (suma S1 + S2 + S3).

Related Rule(s)