Każda Flaga na ukończonym (zamkniętym) terenie zdobywa punkty na koniec rozgrywki. Takie Flagi zdobędą liczbę punktów, równą liczbie kafelków tworzących ten teren.

Podczas dokładania Flagi do obszaru gry należy postępować zgodnie ze zwykłymi zasadami umieszczania, tak jak w przypadku każdego innego kafelka.

Na początku kampanii w puli znajdują się 3 kafelki Krajobrazu z Flagą. Później możesz odkryć więcej kafelków z Flagami. Jeśli na jednym terenie znajduje się kilka Flag, wszystkie Flagi punktują indywidualnie.

Istnieją 3 typy Flag, po jednej dla każdego typu terenu:

• zielona Flaga zawsze jest powiązana z Lasem,

• żółta Flaga z Polem i

• czerwona Flaga z Wioską.