Dorfromantik: Gra Planszowa

Karty Osiągnięć

menu

Karty Osiągnięć składają się z następujących elementów:

• W górnej części awersu, obok nagłówka „Karta Osiągnięcia”, widnieje symbol zamkniętej kłódki.

• W dolnej części znajdziecie opis, co możecie odblokować oraz jak to zrobić. (Karty z pudełka 3 odwraca się od razu).

• Nagłówek na rewersie karty brzmi: „Osiągnięcie odblokowane!”, a obok niego widnieje symbol otwartej kłódki:

• Z rewersu karty dowiecie się także, co odblokowaliście, co nowego możecie zrobić, a także, jeśli to konieczne, nowe zasady. (Wyjątek: w pudełku 1 znajduje się jedna karta, która od razu jest odblokowana. Nagłówek na awersie brzmi „Osiągnięcie odblokowane!” – i po tej samej stronie znajdują się wszelkie niezbędne informacje. Na rewersie znajdziecie dwa przykłady).

W trakcie trwania kampanii, przechowywane powinny być osobno karty odblokowanych Osiągnięć i tych, których jeszcze nie udało się wam odblokować.