Dorfromantik: Gra Planszowa

Odblokowywanie zielonych heksagonów

menu

Pierwszy zielony heksagon odblokowuje pudełko 1 (4) , a drugi – pudełko 2 (5). Każdy z pozostałych zielonych heksagonów odblokowuje nową kartę Osiągnięcia z pudełka 3. Po dotarciu do takiego heksagonu, otwórzcie pudełko 3 i wyciągnijcie kartę o odpowiedniej nazwie, oraz, jeśli to konieczne, dodatkowe komponenty wskazane na tej karcie. Dodatkowo na ścieżce Postępu znajdują się 3 białe kółka, które odblokowują czerwone serce w chwili ich przekreślenia (6) . Je także znajdziecie w pudełku 3.

Odblokowane komponenty dodaje się do gry zgodnie z instrukcjami zapisanymi na karcie Osiągnięcia. Ogólnie rzecz biorąc, obowiązują następujące zasady:

Po pierwsze, przekreślcie pole obok nazwy odblokowanego komponentu na liście po prawej stronie arkusza kampanii. W górnej części listy widnieją nazwy komponentów z pudełka 3, a w dolnej części – z pudełek 1, 2, 4 i 5. Wszystkie odblokowane komponenty będą odtąd używane w każdej kolejnej rozgrywce bieżącej kampanii.

Otwierając nowe pudełko, przeczytajcie kartę Zawartości, opisującą, co się w nim znajduje. W pudełkach znajdziecie karty Osiągnięć, które kładzie się w obszarze gry w kolejnych rozgrywkach. Jeśli uda się wam wypełnić warunek takiego Osiągnięcia, odwróćcie jego kartę i zastosujcie się do poleceń na rewersie („Osiągnięcie Odblokowane!”).

Wszelkie nowe kafelki Krajobrazu zmieszajcie z pozostałymi kafelkami Krajobrazu, a kafelki Zadań zmieszajcie z kafelkami Zadań. Przegródki w wyprasce są pomyślane w taki sposób, aby zmieściła się w nich dodatkowa zawartość. Jedną z rzeczy, które odblokujecie w kampanii, są kafelki Specjalne – odrębny, trzeci typ kafelków. Mają one takie same rewersy jak kafelki Krajobrazu, ale można je rozpoznać po grafice Znaku na awersie:

Kafelki Specjalne, które umożliwiają nowe sposoby punktowania, mają symbole przypominające o tym, w jaki sposób je zapunktować.

We wszystkich innych przypadkach na Znaku widnieje wykrzyknik.

Mimo że kafelki Specjalne mają taki sam rewers jak kafelki Krajobrazu, w trzech przypadkach dotyczą ich dodatkowe zasady (podkreślone wytłuszczoną czcionką na kartach Osiągnięć). Ponadto na kafelki Specjalne przewidziana została oddzielna przegródka w wyprasce.

Ważne! Podczas przygotowania do rozgrywki kafelki Specjalne (a więc te z grafiką Znaku) miesza się z kafelkami Krajobrazu dopiero po wylosowaniu 3 kafelków, które należy odłożyć (bez podglądania) do pudełka.

W dowolnym momencie możecie wstrzymać bieżącą kampanię, by rozpocząć nową lub kontynuować kampanię, którą poprowadzicie w innym gronie. Posiłkujcie się wówczas kartami Zawartości, aby mieć pewność, że odkładacie komponenty do właściwych pudełek. Spis po prawej stronie arkusza kampanii służy do przypominania, co udało się wam odblokować w poszczególnych kampaniach.