Dorfromantik: Gra Planszowa

Faza Tury 3: Realizowanie Zadań

menu

Każdy znacznik Zadania zawiera liczbę (4, 5 lub 6), która dokładnie określa, ile kafelków musi znajdować się na odpowiednim terenie, Torze lub Strumieniu, aby zrealizować znacznik Zadania.

Teren składa się z 1 lub więcej kafelków 1 typu połączonych pasującymi krawędziami (Las, Pole lub Wioska). Znaczniki Zadań mogą zostać zrealizowane natychmiast po ich umieszczeniu.

Przykład: Znacznik Zadania Pola został zrealizowany, ponieważ teren Pola składa się z dokładnie 4 kafelków.

Przykład: Znacznik Zadania Strumienia o wartości 5 nie został jeszcze zrealizowany, ponieważ Strumień składa się na razie tylko z 4 kafelków.

W kolejnej turze umieszczony zostanie kafelek Zadania Strumienia ze znacznikiem Zadania o wartości 6. W ten sposób zrealizowany zostanie znacznik Zadania Strumienia o wartości 5, który należy teraz przenieść do obszaru Ukończonych Zadań oddzielnie od stosu niezużytych znaczników Zadań, znajdującego się na skraju obszaru gry. Teraz trzeba będzie umieścić jeszcze tylko 1 kafelek Strumienia, aby zrealizować znacznik Zadania Strumienia o wartości 6.

Ilekroć gracz ukończy Zadanie ze znacznika, przenosi ten znacznik do obszaru Ukończonych Zadań aby mieć lepsze rozeznanie w ukończonych Zadaniach. Gracze powinni sortować znaczniki według ich typu. Znaczniki zrealizowanych Zadań są istotnym źródłem punktów na koniec rozgrywki.

Pamiętajcie! Po zrealizowaniu Zadania następnym dokładanym kafelkiem zawsze jest kafelek Zadania, ponieważ w obszarze gry będą się znajdować mniej niż 3 kafelki ze znacznikiem Zadania.

Next