menu

CEL ROZGRYWKI

Wszyscy razem współpracujecie, aby tworzyć piękną mapę i wykonywać Zadania powierzone wam przez mieszkańców. Chcecie także zbudować jak najdłuższy nieprzerwany Tor i jak najdłuższy nieprzerwany Strumień, jednocześnie biorąc pod uwagę położenie Flag. Im lepiej wypełnicie każdy z tych celów, tym więcej punktów zdobędziecie na koniec rozgrywki.

W zależności od wyników punktowych osiąganych w kolejnych rozgrywkach, będziecie odblokowywać nową zawartość ukrytą w 5 pudełkach. Zapewni wam ona dodatkowe zadania, dzięki którym zdobędziecie jeszcze więcej punktów.

Related Rule(s)