menu

Po podliczeniu punktów za rozgrywkę przejdźcie do arkusza kampanii.

Najpierw zanotujcie swój wynik w Tabeli Rekordów, odnajdując pozycję, która odpowiada waszej zdobyczy punktowej. Zaokrąglijcie wynik w dół do najbliższej wartości podanej w kolumnie 1. Przykładowo, jeśli zdobyliście 128 punktów, zaokrąglacie je do 120 (Woźnica). Następnie obok, w kolumnie oznaczonej symbolem korony 2 , wpiszcie numer rozegranej gry. Może się zdarzyć, że wielokrotnie osiągniecie ten sam wynik.

Środkowa kolumna tabeli 3 informuje graczy, ile małych białych kółek mogą skreślić na ścieżce Postępu pośrodku arkusza kampanii w zamian za uzyskany wynik. Skreślajcie je, zaczynając od wędrowca na dole ścieżki.

Zawsze skreślajcie kółka jedno po drugim. Robiąc to, nie liczcie zielonych heksagonów – są one pomijane. Po drugim zielonym heksagonie ścieżka Postępu się rozwidla. W zależności od tego, co chcecie odblokować w następnej kolejności, możecie dowolnie decydować, które z kółek skreślicie. Pamiętajcie jednak, że wolno wam skreślać wyłącznie te kółka, które sąsiadują z już skreślonymi (lub z heksagonami, do których udało się wam dotrzeć).

Ilekroć dotrzecie do zielonego heksagonu, odblokujecie coś nowego! (Odblokowywanie zielonych heksagonów)