Dorfromantik: Gra Planszowa

Faza tury 1: Odkrywanie kafelków

menu

W swojej turze gracz odkrywa 1 kafelek Krajobrazu lub 1 kafelek Zadania i 1 znacznik Zadania. Dobrany kafelek zależy od liczby zadań w obszarze gry:

Odkryj kafelek Zadania i pasujący znacznik Zadania, jeśli w obszarze gry znajduje się mniej niż 3 Zadania. Oznacza to, że przez pierwsze 3 tury musisz odkryć kafelek Zadania.

LUB

Odkryj kafelek Krajobrazu, jeśli masz już 3 zadania w obszarze gry lub nie masz więcej kafelków Zadań do dobrania. Jeśli gracz musi odkryć kafelek Krajobrazu, ale nie ma już żadnych kafelków, rozgrywka natychmiast się kończy (patrz Koniec rozgrywki).

Następnie kafelek zostanie umieszczony na obszarze gry zgodnie z zasadami umieszczania kafelków (patrz Faza tury 2: Umieszczanie kafelków). Przed położeniem kafelka należy omówić z innymi graczami, gdzie najlepiej go wykorzystać. Po przedyskutowaniu tej kwestii gracz podejmuje ostateczną decyzję, gdzie go umieścić.

Za każdym razem, gdy odkryjesz kafelek Zadania, musisz natychmiast wziąć 1 pasujący znacznik Zadania, aby dodać go do kafelka Zadania. Odwróć znacznik Zadania tak, aby liczba była widoczna i umieść oba razem w obszarze gry.

Dostępnych jest 5 różnych typów Zadań:

• Zadanie Lasu

• Zadanie Pola

• Zadanie Wioski

• Zadanie Toru

• Zadanie Strumienia