Dorfromantik: Gra Planszowa

Frequently Asked Questions

menu
Jak zdobywać punkty?
Wykonując następujące zadania
Na koniec gry otrzymuje się punkty za ukończone Zadania, zamknięte tereny z Flagami oraz za najdłuższy Tor i Strumień. Odblokowywanie nowych komponentów w trakcie kampanii daje więcej możliwości zdobywania punktów.
Kiedy kończy się rozgrywka?
Brak kafelków
Rozgrywka kończy się natychmiast w chwili, gdy gracz miałby odkryć kafelek Krajobrazu, ale żadnego już nie ma.
Related Rule(s)
Co dzieje się ze zrealizowanymi znacznikami Zadań?
Odkłada się je obok obszaru gry
Odłóż zrealizowane znaczniki Zadań na bok i pamiętaj o ich podliczeniu na koniec rozgrywki.
Czy muszę rozpocząć kampanię, by zagrać?
Nie
Możesz zagrać w pojedynczą grę i spróbować uzyskać jak najwyższy wynik!
Related Rule(s)
Czy istnieją kafelki z Flagami dla Torów lub Strumieni?
Nie
Tylko tereny typu Las, Pole i Wioska posiadają kafelki z Flagami. Jednak na koniec rozgrywki gracze otrzymują punkty za najdłuższy Tor i Strumień.
Related Rule(s)
Czy można umieścić nowe Zadanie w sposób, który spowoduje jego natychmiastowe niepowodzenie?
Nie
Dokładając kafelek Zadania, nie można umieścić go w sposób, który spowodowałby brak możliwości ukończenia nowego Zadania. Dokładanie kafelków może spowodować nieukończenie Zadań umieszczonych wcześniej, ale nowe Zadania muszą być umieszczane w taki sposób, aby istniała szansa na ich ukończenie.
Czy zadania mogą zakończyć się niepowodzeniem?
Tak
Zadania mogą zakończyć się niepowodzeniem, na przykład jeśli umieszczenie kafelka spowoduje, że teren będzie większy niż wymaga tego Zadanie lub teren zostanie zamknięte przed ukończeniem Zadania.
Jaki jest cel rozgrywki?
Punkty
Celem jest realizowanie Zadań, za które na koniec rozgrywki otrzymuje się punkty.
Related Rule(s)
Co jeśli skończą mi się kafelki Krajobrazu?
Koniec rozgrywki
W chwili gdy masz odsłonić i umieścić kafelek Krajobrazu, ale wszystkie stosy kafelków Krajobrazu zostały wykorzystane, rozgrywka natychmiast się kończy.
Related Rule(s)
Czy typy Krajobrazu muszą pasować do siebie podczas układania kafelków?
W zasadzie nie
Tory i Strumienie muszą zawsze pasować krawędzią do tych samych typów Krajobrazu na sąsiednich kafelkach, inne typy Krajobrazu nie mają żadnych ograniczeń.
Który rodzaj kafelków odsłonić?
Sprawdź liczbę znaczników Zadań
W każdej turze jest odkrywany kafelek i umieszczany w obszarze gry. Jeśli w grze są mniej niż 3 aktywne Zadania, kafelek Zadania ze znacznikiem Zadania jest odkrywany i umieszczany w obszarze gry. Kafelki Krajobrazu są umieszczane, gdy w obszarze gry znajdują się 3 aktywne Zadania.
Co było pierwsze, Dorfromantik gra wideo czy gra planszowa?
Gra wideo została wydana w 2021 roku, a gra planszowa w 2022 roku.
Related Rule(s)