Dorfromantik: Gra Planszowa

Faza tury 2: Umieszczanie kafelków

menu

Gdzie i jak umieścić kafelek?

Podstawowa zasada: Wszystkie kafelki muszą być zawsze umieszczane w taki sposób, aby tworzyły jedną połączoną grupę kafelków. Oznacza to, że każdy kafelek należy umieścić tak, aby co najmniej 1 z jego 6 krawędzi przylegała do krawędzi kafelka znajdującego się już w obszarze gry.

Zasady umieszczania dla obu typów kafelków

• Tory i Strumienie muszą zawsze pasować do krawędzi z ich typem. Na przykład, nie wolno łączyć krawędzi ze Strumieniem z krawędziami bez Strumienia. Oczywiście dozwolone jest, aby krawędzie te były skierowane na zewnątrz mając nadzieje na późniejsze połączenie z nimi większej liczby kafelków.

• Z drugiej strony, możesz umieszczać tereny typu Las, Pole i Wioska (jak również neutralne Łąki) w dowolny sposób, ponieważ nie muszą one do siebie pasować krawędziami.

• Kafelki Zadań można umieszczać na terenie, Torze lub Strumieniu, na którym znajduje się już 1 lub więcej kafelków Zadań ze znacznikiem Zadania lub bez niego.

• Umieszczając kafelek, można ukończyć więcej niż 1 znacznik Zadania jednocześnie. W takich przypadkach należy kontynuować odkrywanie kafelków Zadań, dopóki na obszarze gry nie będzie 3 kafelków Zadań ze znacznikami Zadań.

• Dozwolone jest inne rozszerzenie terenu, Toru lub Strumienia niż wymaga dodany wcześniej znacznik Zadania. Podobnie, dozwolone jest zamknięcie terenu, Toru lub Strumienia w taki sposób, że będzie on posiadał mniej kafelków niż wymaga tego Zadanie. W obu tych przypadkach 1 lub więcej Zadań może stać się niemożliwych do ukończenia, a gracz musi zwrócić takie znaczniki Zadań do pudełka z grą. Na koniec rozgrywki gracze nie otrzymają punktów za te Zadania.

Dodatkowe zasady umieszczania kafelków Zadań

• Graczowi NIE wolno dołożyć kafelka Zadania, jeśli sprawiłoby to, że teren, Tor lub Strumień składałby się z większej liczby kafelków w momencie jego dołożenia, niż wymaga tego dokładany znacznik. Graczowi NIE wolno także zamknąć terenu, Toru lub Strumienia za pomocą kafelka Zadania ze znacznikiem, który wymaga większej liczby kafelków, niż wchodzi w skład zamykanego terenu, Toru lub Strumienia. „Zamknięty” oznacza: nieposiadający otwartych krawędzi, które pozwoliłyby w późniejszym czasie powiększyć teren i tym samym zrealizować Zadanie.

• Jeśli skończą się kafelki Zadań, nie będzie można zagrywać kolejnych kafelków Zadań. Kontynuuj grę, umieszczając tylko kafelki Krajobrazu do końca gry.