Dorfromantik

Jaký typ destičky otočit?

menu
Spočítejte nesplněné úkoly
Každé kolo se otočí jedna destička a umístí se do hry. Pokud je v současné chvíli ve hře méně než 3 nesplněné úkoly (mají na sobě žeton úkolu), otočte a umístěte destičku úkolu a přidejte na ni odpovídající žeton úkolu. Pokud ovšem ve hře již je 3 (nebo v některých specifických situacích více) úkolů, otáčejte destičky krajiny, dokud některý z úkolů nesplníte a jejich počet neklesne pod 3.