Dorfromantik

Karty úspěchů

menu

Karty úspěchu jsou tvořeny těmito částmi: • Ve vrchní části líce karty, vedle nadpisu karty úspěchu, najdete symbol zamčeného zámku.

• Ve spodní části najdete popis toho, co můžete odemknout, a jak (karty úspěchů z Krabičky 3 – otočené postupem na archu kampaně – otočíte na opačnou stranu okamžitě). • Na rubu najdete nadpis "Úspěch dosažen" a symbol odemčeného zámku.

• Na rubu je také přesný popis toho, co se vám podařilo odemknout, jak s materiálem naložit a – pokud je to potřeba – také nová pravidla (výjimka: V Krabičce 1 je jedna karta úspěchu, kterého dosáhnete hned. Na lící bude "Úspěch dosažen" a na kartě budou ihned potřebné informace, na rubu pak budou 2 příklady).

Pro přehlednost doporučujeme skladovat karty již zamčených úspěchů odděleně od těch, které jste již odemkli.