Dorfromantik

Odemykání zelených šestiúhelníků

menu

První šestistěn vám odemkne Krabičku 1 (4). Druhý šestistěn vám odemkne Krabičku 2 (5). Všechny ostatní šestistěny představují dosažení některého úspěchu z Krabičky 3. Vždy když doputujete k někte-rému z těchto šestistěnů, otevřete Krabičku 3 a vytáhněte z ní kartu s tímto názvem (a případný další herní materiál vyznačený na kartě). Na stupnici pokroku jsou i 3 políčka, která vám odemknou červené srdce, když je odškrtnete (6). Srdce také najdete v Krabičce 3.

Odemčený herní materiál z otevřených krabiček a dosažených úspěchů přidávejte do hry podle instrukcí na kartách úspěchů. Obecně platí tato pravidla: Po dosažení úspěchu nejprve odškrtněte odpovídající kolonku v pravé tabulce na archu kampaně (ve vrchní části tabulky jsou všechny karty úspěchů z Krabičky 3 a ve spodní části tabulky je vše odemčené z Krabiček 1, 2, 4 a 5). V následujících partiích hry budete vždy používat všechen dosud odemčený herní materiál.Když otevřete odemčenou krabičku, nejprve z ní vytáhněte kartu se seznamem herního materiálu. V krabičkách najdete karty úspěchů, které v následujících partiích umístíte poblíž herní oblasti. Pokud se vám během partie podaří splnit podmínku na kartě úspěchu, otočte ji lícem dolů a řiďte se instrukcemi na rubu (úspěch dosažen).

Odemčené destičky krajiny zamíchejte mezi ostatní destičky krajiny a odemčené destičky úkolů mezi ostatní destičky úkolů. V plastové vložce krabice je v odpovídajících prohlubních dostatek místa pro původní destičky i destičky odemčené. Také odemknete speciální destičky. Ty představují zcela nový, třetí druh destiček. Mají stejný rub jako destičky krajiny, ale na líci mají ceduli, podle které je poznáte. Přestože speciální destičky mají stejný rub jako destičky krajiny, mají svá speciální pravidla, která platí ve 3 konkrétních situacích (každé z nich je tučně vyznačené na kartě úspěchu). Kromě toho mají také vlastní prohlubeň ve vložce v krabici.Důležité: Speciální destičky (tzn. destičky s cedulí na líci) zamíchejte mezi destičky krajiny až poté, co ze hry odeberete 3 náhodné destičky krajiny a vrátíte je do krabice. Na konci partie vytřiďte speciální destičky z destiček krajiny a přimíchejte je opět až během přípravy další partie. Kampaň smíte kdykoliv pozastavit a začít novou kampaň nebo mů-žete v jedné kampani postupovat s více skupinami hráčů. Pokud vracíte herní materiál do krabiček, použijte karty se seznamem herního materiálu, aby nedošlo k promíchání materiálu napříč krabičkami. Díky přehledu dosažených úspěchů v pravé části archu kampaně poznáte, jaký materiál máte v kampani odemčený.