Dorfromantik

3. Fáze kola: Splnění úkolu

menu

Na každém žetonu úkolu je číslo (4, 5 nebo 6). Toto číslo určuje, jak přesně velké musí být souvislé území s tímto žetonem úkolu, respektive jak přesně dlouhý musí být daný potok či železnice. Poté je úkol splněn (dané území, železnice či potok smí později dále růst, ale v okamžiku splnění úkolu musí být přesně tak velké/dlouhé, jak požaduje úkol). Úkoly mohou být splněny i rovnou ve chvíli jejich umístění.

Příklad: Polní úkol je splněn a žeton úkolu můžete přidat na bodovací hromádku, protože polní území se skládá přesně ze 4 destiček.

Příklad: Tento potoční úkol zatím splněný není, protože vyžaduje 5 destiček, ale potok tvoří pouze 4 destičky.

V příštím tahu váš spoluhráč přiloží k potoku destičku úkolu s žetonem 6. Žeton úkolu s číslem 5 je nyní splněn. Vezmete jej a přesunete na svoji hromádku splněných úkolů (která je dostatečně oddělená od hromádek dosud nepoužitých žetonů úkolů). Na potoku zůstává žeton úkolu s číslem 6. K potoku tedy stačí přiložit ještě jednu destičku s potokem a bude také splněn.

Kdykoliv splníte úkol, přesuňte žeton úkolu z něj na bodovací hromádku. Pokud chcete mít během hry přehled o přibližném skóre, můžete žetony na bodovací hromádce dělit podle typů.Na konci hry jsou splněné úkoly důležitým zdrojem bodů. Nezapomeňte, že jakmile splníte úkol, budete v dalším tahu otáčet a přikládat destičku úkolu, abyste se opět dostali na 3 nesplněné úkoly ve hře.

Next