Dorfromantik

Průběh hry

menu

Určete začínajícího hráče. Ten zahájí hru a dále se budete střídat na tazích ve směru hodinových ručiček, dokud hra neskončí. V každém kole proveďte následující kroky: 1. Hráč odhalí buď destičku krajiny nebo úkolu s příslušným žetonem úkolu. 2. Hráč přiloží tuto destičku ke krajině. 3. Hráči zkontrolují, zda byl splněn některý úkol a pokud ano, odeberou daný žeton úkolu a přidají ho na bodovací hromádku splněných úkolů. Případně vyřeší jakékoliv další úkoly vyplývající z odemčeného materiálu. Následně pokračuje další hráč.