Dorfromantik

Bodování

menu

Bodování proběhne po konci hry. Součástí krabice je bodovací bloček, který vás bodováním přehledně provede.

A: Do korunky napište číslo právě ukončené partie. Například pokud jde o vaši první hru, vepšite "1". B1-B5 & S1: U jednotlivých úkolů sečtěte všechna čísla splněných úkolů. Výsledky zapište do odpovídajících kolonek. Získáte body za splněné lesní úkoly B1, splněné polní úkoly B2, splněné vesnické úkoly B3, splněné železniční úkoly B4 a splněné potoční úkoly B5. Do kolonky úplně vpravo zapište celkový součet všech splněných úkolů S1. C1-C3: Nyní se podívejte, zda jsou území s vlajkami uazvřená. Pokud je vlajka na uzavřeném území, získáte 1 bod za každou destičku, která tvoří toto území s vlajkou. Za vlajky na neuzavřených územích nezískáte nic. Body zapište do odpovídajících kolonek: zelené vlajky C1, žluté vlajky C2 a červené vlajky C3. D1-D2 & S2: Určete, kolik destiček tvoří vaši nejdelší železnici a kolik destiček tvoří váš nejdelší potok (dané destičky na sebe musí navazovat a tvořit souvislou nepřerušovanou železnici nebo potok. Získáte 1 bod za každou destičku tvořící váš nejdelší potok/železnici. Body zapište do kolonek pro nejdelší železnici D1 a potok D2. Do kolonky úplně vpravo zapište celkový součet bodů ze všech vlajek, nejdelší železnice a nejdelšího potoku S2. E & S3: Na začátku kampaně tuto část ignorujte. Sem budete zapisovat body poté, co odemknete odpovídající herní prvky. Aby bylo bodování přehlednější, doporučujeme vám před každou partií ve stejné kampani odškrtnout na bodovacím listu čtverečky u všech prvků, které máte odemčené. Jednak budete vědět, na co se při hře soustředit, a jednak je nezapomenete obodovat. Součet bodů za celou tuto část zapišt do kolonky vpravo S3. F: Sem zapište jména hráčů, kteří se účastnili partie. G: Sem zapište datum, kdy se partie odehrála. H: Sem zapište celkový součet bodů za celou partii (součet S1 + S2 + S3).

Related Rule(s)