Dorfromantik

1. Fáze kola: Otočení destičky

menu

Když jste na tahu, otočíte lícem vzhůru buďto 1 destičku krajiny, nebo 1 destičku úkolu se žetonem úkolu, a to podle toho, kolik máte v dané chvíli ve hře nesplněných úkolů: • Pokud jsou v krajině méně než 3 destičky s nesplněnými žetony úkolů, musíte otočit 1 destičku úkolu. Během prvních 3 tahů partie tedy musí hráči otáčet a přikládat destičky úkolů. Kdykoli otočíte destičku úkolu, musíte okamžitě vzít 1 náhodný žeton úkolu stejného druhu (barvy) a otočit jej lícem vzhůru (na stranu s číslem). Poté přidejte tento žeton úkolu na právě otočenou destičku úkolu. Destičku úkolu poté přiložíte ke krajině i s žetonem úkolu. • Pokud jsou v krajině 3 destičky s nesplněnými žetony úkolů, musíte otočit 1 destičku krajiny. • Otočenou destičku poté musíte přiložit ke krajině podle pravidel pro přikládání destiček. Než otočenou destičku přiložíte, prodiskutujte své možnosti s ostatními hráči a pokuste se najít co nejlepší řešení. Ať se dohodnete jakkoli, poslední slovo při přikládání destičky má vždy hráč, který je právě na tahu.

Ve hře je 5 typů úkolů: Lesní úkol • Polní úkol • Vesnický úkol • Železniční úkol • Potoční úkol