Dorfromantik

Frequently Asked Questions

menu
Jak získat body?
Převážně plněním úkolů
Na konci hry získáte body za splněné úkoly, uzavřená území s vlajkami, nejdelší železnici a nejdelší potok. Odemykáním nových herních komponentů v průběhu hry se vám rovněž odemknou nové možnosti, jak získávat body.
Kdy hra končí?
Když dojdou destičky krajiny
Hra končí ve chvíli, kdy máte umístit destičku krajiny, ale v zásobě již žádná není.
Related Rule(s)
Co se dělá s žetony dokončených úkolů?
Dejte stranou
Žetony splněných úkolů odkládejte na jednu bodovací hromádku vedle herní oblasti a na konci hry je nezapomeňte obodovat.
Musím začít novou kampan, pokud si chci zahrát?
Ne
Můžete hrát i bez kampaně a pokusit se dosáhnout co nejvyššího skóre!
Related Rule(s)
Existují destičky s vlajkami pro železnice a potoky?
Ne
Pouze lesy, pole a vesnice mají destičky s vlajkami. Na konci hry ovšem bodujete nejdelší potok a nejdelší železnici.
Related Rule(s)
Může být nová destička úkolu umístěna tak, že nový úkol rovnou selže – nebude splnitelný?
Ne
Destičku úkolu nesmíte přiložit k území, potoku či železnici, pokud by dané území poté bylo větší/delší, než kolik vyžaduje přikládaný úkol. Například destičku s potočním úkolem 4 nesmíte přiložit k potoku, který již čítá 4 a více destiček. Také platí, že destičkou úkolu nesmíte uzavřít území, potok či železnici, pokud by poté již nebylo možné daný úkol splnit.
Mohou úkoly selhat?
Ano
Úkoly mohou selhat, například když umístíte destičku území tak, že se jeho celková plocha zvětší nad požadavek úkolu, nebo pokud je území uzavřeno dříve, než se úkol splní.
Co je cílem hry?
Body
Cílem je plnit úkoly, za které pi závěrečném bodování získáte body.
Related Rule(s)
Co když mi dojdou destičky krajiny?
Konec hry
Pokračuje hra, dokud nedojdou destičky krajiny?
Related Rule(s)
Musí na sebe území navazovat, když umisťujeme destičku?
Obvykle ne
Potoky a železnice mohou navazovat jen na další potok nebo železnici, nemůžete je zablokovat jiným typem krajiny. Jinak ovšem nejsou pro umisťování destiček žádná omezení v typu krajiny.
Jaký typ destičky otočit?
Spočítejte nesplněné úkoly
Každé kolo se otočí jedna destička a umístí se do hry. Pokud je v současné chvíli ve hře méně než 3 nesplněné úkoly (mají na sobě žeton úkolu), otočte a umístěte destičku úkolu a přidejte na ni odpovídající žeton úkolu. Pokud ovšem ve hře již je 3 (nebo v některých specifických situacích více) úkolů, otáčejte destičky krajiny, dokud některý z úkolů nesplníte a jejich počet neklesne pod 3.
Co bylo dříve, Dorfromantik videohra, nebo desková hra?
Videohra byla vydána v roce 2021 a desková hra v roce 2022.
Related Rule(s)