Dorfromantik

2. Fáze kola: Umístění destičky

menu

Kam a jak umístit destičku? Základní pravidlo: Všechny destičky musíte přikládat tak, aby se vzájemně dotýkaly a tvořily jednu nepřerušovanou skupinu destiček. Jinými slovy, nově přiložená destička se musí alespoň 1 ze 6 hran dotýkat dříve umístěných destiček v krajině (výjimkou je úplně první destička úkolu, kterou umístíte doprostřed herní oblasti).

Pravidla umísťování destiček pro destičky krajiny i destičky úkolů • Železnice a potoky na sebe musí navazovat, tzn. hrany s železnicí se smí dotýkat pouze jiných hran s železnicí. Hrany s potokem se smí dotýkat pouze jiných hran s potokem. Nesmíte například přiložit hranu s potokem tak, aby se dotýkala hrany bez potoka. Ovšem pozor: Samozřejmě smíte destičku s potokem či železnicí přiložit tak, že se dané hrany nebudou dotýkat ničeho. Možná se vám podaří napojit je na železnici či potok později nebo dané hrany necháte volné.

• Všechny ostatní druhy terénu (les, pole, vesnice a neutrální zelené louky) se mohou dotýkat libovolně. Není potřeba, aby na sebe navazovaly stejné druhy terénu (byť je to obvykle výhodné).

• Destičku úkolu můžete přiložit k území, potoku nebo železnici, které již obsahuje 1 či více úkolů, ať už splněných nebo ne.

• Umístěním destičky se vám může podařit splnit i více úkolů najednou. Pamatujte proto, že jakmile nejsou ve hře 3 aktviní úkoly, vykládáte destičky úkolů, dokud opět nebudou 3 – tedy i několik destiček úkolů za sebou.

• Na rozdíl od destiček úkolů, destičky krajiny smíte přiložit k území, potoku či železnici i v případě, že dané území, potok či železnice poté bude větší/delší, než kolik vyžadují úkoly na tomto území, potoku či železnici. Ovšem pozor, žetony, jejichž požadavky takto překročíte, musíte poté odebrat ze hry a vrátit do krabice. Stejně tak platí, že smíte destičkou krajiny uzavřít území, potok či železnici s úkolem, který již poté nepůjde splnit. Daný žeton úkolu ovšem musíte ihned odebrat a vrátit do krabice

Doplňková pravidla pro umisťování destiček úkolů: • Destičku úkolu nesmíte přiložit k území, potoku či železnici, pokud by dané území, potok či železnice poté bylo větší/delší, než kolik vyžaduje přikládaný úkol. Například destičku s potočním úkolem 4 nesmíte přiložit k potoku, který již čítá 4 a více destiček. Také platí, že destičkou úkolu nesmíte uzavřít území, potok či železnici, pokud by poté již nebylo možné daný úkol splnit (uzavřít znamená, že dané území, železnice či potok nemá otevřenou hranu, ke které by bylo možné přiložit další destičku).

• Pokud vám dojdou destičky úkolů, budete už dále umisťovat jen destičky krajiny bez ohledu na to, kolik nesplněných úkolů vám zbývá. Do konce hry už umisťujete destičky krajiny, dokud vám nedojdou.