Dorfromantik

Arch kampaně

menu

Po bodování přejděte k archu kampaně. Nejprve zapište své skóre do výsledkové tabulky. V levém sloupci tabulky najděte řádek, který odpovídá vašemu skóre – své skóre vždy zaokrouhlujte dolů k nižšímu výsledku (1), např. 128 by byl výsledek 120. Na tomto řádku zapište do pravého sloupce tabulky (označeného korunou) (2) číslo partie, ve které se vám podařilo tohoto skóre dosáhnout (ponechte v kolonce dost místa, protože stejného skóre můžete dosáhnout i vícekrát za jednu kampaň). V prostředním sloupci tabulky (3) najdete počet políček, který smíte po dosažení tohoto skóre odškrtnout na stupnici pokroku. Stupnice pokroku je uprostřed archu kampaně. Odškrtněte tolik políček, na kolik máte nárok. Po první partii začněte odškrtávat políčka úplně zezdola, u ilustrace výletníka.Políčka odškrtávejte jedno po druhém. Zelené šestistěny se jako políčka nepočítají, jednoduše je přeskočte a pokračujte dál. Po druhém šestistěnu se stupnice pokroku rozděluje. Od této chvíle si smíte vybrat, jak odškrtnutá políčka rozdělit mezi jednotlivé větve stupnice. Můžete postupovat po jedné větvi či více větvích naráz. Záleží na tom, co a jak rychle chcete odemknout. Nikdy ale nezapomeňte, že políčka odškrtáváte postupně jedno po druhém. Nesmíte políčka přeskočit.