Dorfromantik

Může být nová destička úkolu umístěna tak, že nový úkol rovnou selže – nebude splnitelný?

menu
Ne
Destičku úkolu nesmíte přiložit k území, potoku či železnici, pokud by dané území poté bylo větší/delší, než kolik vyžaduje přikládaný úkol. Například destičku s potočním úkolem 4 nesmíte přiložit k potoku, který již čítá 4 a více destiček. Také platí, že destičkou úkolu nesmíte uzavřít území, potok či železnici, pokud by poté již nebylo možné daný úkol splnit.