Terraforming Mars

Ovatko vaikutukset kumuloituvia?

menu
Kyllä
Vaikutukset ovat yleensä kumulatiivisia. Kortti voi laukaista useita vaikutuksia, ja jokainen yksittäinen vaikutus kortista voidaan laukaista. Alennukset ovat kumulatiivisia, mutta kustannus ei voi mennä alle nollan.