Terraforming Mars

Yhtiökortit

menu

Jokaisella pelaajalla on alussa yhtiökortti. yhtiökortissa on seuraavat asiat listattuna:

1. Tyyppiympyrät: Määrittelevät kortille tyyppejä, joihin liittyviä vaikutuksia voi olla muissa korteissa tai pelaajalaudalla (esim. rakennustyypin kortteja voi maksaa teräksellä).

2. Alkutilanne: Kertoo paljonko sinulla on pelin alussa rahaa (M€), resursseja ja tuotantoa. Joillakin yhtiöillä on myös pakollinen ensimmäinen toiminto, joka kerrotaan tässä.

3. Erityiskyky: Jokaisella yhtiöllä on erityiskyky/-kykyjä ja/tai ehto(ja), jotka vaikuttavat pelaamiseen.

4. Aiheteksti: Antaa taustatietoja tai kuvaa kortin aihetta.

Related Rule(s)