Terraforming Mars

Frequently Asked Questions

menu
Mikä on MLK?
Maankaltaistusluokitus
Related Rule(s)
Mitä voin tehdä vuorollani?
Seitsemän vaihtoehtoa
A) Kortin pelaaminen kädestä. B) Vakioprojektin käyttäminen. C) Saavutuksen julistaminen. D) Palkinnon rahoittaminen. E) Sinisen kortin toiminnon käyttäminen. F) 8 kasvin muuttaminen 1 kasvillisuuslaataksi (joka nostaa happipitoisuutta), kuten pelaajalaudalla kuvataan. G) 8 lämmön muuttaminen lämpötilan nostoksi, kuten pelaajalaudalla kuvataan.
Komponentti-lista
1 pelilauta 5 pelaajalautaa 17 yhtiökorttia 208 projektikorttia 8 ohjekorttia 200 pelaajakuutiota (läpinäkyvää muovia, 5 eri väriä) 200 resurssikuutiota (kuparin, hopean ja kullan värisiä, eri kokoisia) 3 ratakuutiota (suuria valkoisia muovikuutioita) 9 merilaattaa 60 kasvillisuus/kaupunkilaattaa 11 erikoislaattaa 1 aloituspelaajamerkki säännöt
Mitä kortin asteriskit (tähdet) tarkoittavat?
Erityissääntö
Kun symboliin on lisätty asteriski (*) sen viereen, siihen liittyy erityissääntö, jonka on luettava kortin selitystekstistä.
Koska peli loppuu?
Kun kaikki yhdeksän merta on asetettu pelilaudalle, ja happipitoisuus ja lämpötila ovat ratojensa huippuarvoissa.
Related Rule(s)
Yksinpeliversiossa ostaessani vakioprojektia voinko ostaa niitä niin monta kertaa kuin haluan vai vain kerran sukupolvea kohti?
Kyllä
Kyllä, voit ostaa vakioprojektin niin monta kertaa kuin haluat yhdellä kierroksella.
Mikä on palkkio merien asettamisesta? Entä laattojen asettamisesta merien viereen?
Vaihtelee
Meren asettamisesta saat 1 MKL:n (Maankaltaistusluokitus pisteen). Meren viereen asetetuista laatoista saat kertakorvauksena 2M€:a (ei tuotantoa, vaan 2M€ rahaa). Jos asetat laatan useiden merien viereen, saat 2M€:a JOKAISESTA merestä.
Mikä ero on vuoroilla ja sukupolvilla?
Yksi sukupolvi koostuu useista vuoroista, joissa pelaajat tekevät 1-2 toimintoa tai jättävät vuoron väliin, yksi toisensa jälkeen myötäpäivään. Kun jätät vuoron väliin, et voi tehdä enää toimintoja kyseisen sukupolven aikana. Kun kaikki pelaajat ovat jättäneet vuoronsa väliin, sukupolvi päättyy ja uusi alkaa, jokaisella pelaajien vuorolla voi tehdä toimintoja.
Saatko aina +1 tuloja kaupunkilaatan sijoittamisesta vai vain silloin kun suoritat yleisen kaupungin rakennustoiminnon?
Et
Tulostasi kasvatetaan vain suorittamalla vakioprojektitoiminto, sillä on implikoitu, että saat tulot yläpuolelta veroista. Muiden kaupunkien rakentaminen tapahtuu projektien kautta, joilla on omat palkkionsa
Kun asetat kasvillisuuslaatan, sinun on asetettava se toisen asettamasi laatan viereen. Jos sinulla on laudalla vain erikoislaatta, täytyykö sinun asettaa uusi kasvillisuuslaatta sen viereen?
Kyllä
Kyllä. Pelaajakuutiosi on erikoislaatoilla, joten ne ovat sinun laattojasi, aivan kuten kasvillisuus- tai kaupunkilaatat.
Kun laitat laatan heksaan, jossa on kortin symboli, täytyykö sinun maksaa 3 M€ jokaisesta laittaksesi kortit käteesi?
Ei
Ei, sinun ei tarvitse maksaa, mutta saat kortin/kortit käteesi ilmaiseksi.
Related Rule(s)
Joillain kartan heksoista on kaksi symbolia kasveille, titaanille, tai korteille. Tarkoittaako se, että saat kaksi bonus resurssikuutiota, jos laitat jotakin niihin heksoihin?
Kyllä
Kyllä, saat kaksi bonusresurssia, kun laitat minkätahansa laatan kyseisiin heksoihin, toisin sanoen mikä tahansa laatta antaa sinulle kaksi resurssia.
Related Rule(s)
Tarjoaako sukupolvirata mitään muuta useamman pelaajan pelissä kuin varmuuden pelattujen kierrosten määrästä?
Draftatessasi
Sukupolvirataa käytetään lähinnä pysymään kartalla pelatuista kierroksista useamman pelaajan pelissä. Kuitenkin, jos pelaatte säännöillä, joissa käytätte draftausmuunnelmaa, sitä voidaan käyttää havainnollistamaan annatteko kortteja myötä- vai vastapäivään.
Related Rule(s)
Kuka voittaa, jos VP:t ovat tasatilanteessa?
M€ ja kortit
Jos pelaajat ovat tasatilanteessa pelin lopussa voittopisteiden suhteen, voittaa se, jolla on eniten M€-resursseja. Jos tämä on myös tasan, pelin voittaa pelaaja, jolla on eniten pelaamattomia kortteja kädessään. (Sillä voit aina myydä kortit 1M€ hintaan per kortti pelin lopussa)
Miten voitan pelin?
Omaamalla eniten VP:itä.
Pelin voittaa eniten voittopisteitä, eli VP:itä omaava pelaaja. VP:t ansaitaan useista eri lähteistä.
Voiko UNMI-yhtiökortin käyttää kuten sinisen kortin, jossa on toiminto?
Kyllä
UNMI toimii aivan kuten sininen kortti, jossa on toiminto; sen voi käyttää vain kerran sukupolvessa.
Milloin pääkaupunki-laatta asetetaan?
-
Tämän laatan asettaa Pääkaupunki-kortti, ei Noctis, Phobos tai Ganymede. Nämä kortit astetaan kaupunkilaatoille kuten niiden ikoneissa näytetään. Pääkaupungilla on erikoislaatta (joka lasketaan kaupunkilaataksi), koska siitä saa pisteitä vierekkäisistä merilaatoista, tyypillisen vierekkäisten kasvillisuuslaattojen lisäksi.
Related Rule(s)
Onko 'robottityövoima' kortilla vaikutusta mihinkään korttiin?
Ei
Robottityövoima voi kohdistua vain korttiin, jolla on rakennustyyppiympyrä, ja se kopioi vain kyseisen kortin tuotantolaatikon, eikä ole muita vaikutuksia. Kaikki tuotannon vähennykset tuotantolaatikossa on myös suoritettava. Se ei voi kopioida toimintaa tai vaikutusta sinisen kortin yläosassa; vain tuotantolaatikon kortin alaosassa, jossa on rakennustyyppiympyrä.
Onko Ecoline Korporaation vaikutus toiminto?
Ei
Ecolinen vaikutus ei ole toiminta, joten sitä voidaan käyttää useita kertoja sukupolven aikana. Se on vaikutus, joka muuttaa kasvien muunnos -toimintaa pelaajalaudalla, tehden sen halvemmaksi käyttää.
Elämän etsintä -kortti: Kun se sanoo paljasta, mitä teen paljastetulla kortilla sen jälkeen? Säilytänkö sen?
Et
Elämän etsintä-kortissa tulisi lukea: 'Paljasta ja heitä pois...
Jos nostopinon kortit loppuvat, sekoittatteko poistopinon uudeksi nostopinoksi?
Kyllä
Jos nostopinon kortit loppuvat, sekoittakaa poistopino uudeksi nostopinoksi.
Related Rule(s)
Miten pelin lopun kasvien muuttaminen kasvillisuudeksi toimii?
-
Tuotantovaiheen jälkeen pelaajilla on yksi ylimääräinen mahdollisuus muuttaa kasveja yhdeksi tai useammaksi kasvillisuuslaataksi (vuorojärjestyksessä; tästä voi aiheutua muitakin vaikutuksia, esim. asettamisbonuksia).Voit muuttaa kahdeksan kasviresurssia yhdeksi kasvillisuuslaataksi, mikä nostaa happipitoisuutta (ja samalla MKL:ääsi) yhden askeleen. Kun pelaaja ei voi enää asettaa kasvillisuuslaattoja, on seuraavan pelaajan vuoro. Kun kaikki pelaajat ovat kokeilleet laittaa kasvlllisuuslaattoja, loppupisteytys alkaa.
Voidaanko sinistä korttia käyttää useita kertoja sukupolvessa?
Ei
Sinisissä korteissa on toimintoja, jotka tunnistaa punaisesta nuolesta. Jokaista tällaista toimintoa saa käyttää kerran sukupolvessa. Jos kortissa on enemmän kuin yksi toiminto, niin sinun täytyy valita mitä käytät. Kun käytät sinisen kortin toimintoa, maksa ensin nuolen vasemmalla puolella oleva hinta, sitten saat nuolen oikealla puolella olevat asiat, samalla tavalla kun pelaat kortin, ja samoilla rajoituksilla. Eli sinun täytyy suorittaa toiminnot kokonaisuudessaan, lukuunottamatta yhteisten muuttujien nostamista jos ne ovat jo täydessä arvossaan, kilpailevien resurssien poistamista tai resurssien lisäämistä, jos et voi kerätä niitä. Jos et voi tehdä toimintoa (tai maksaa hintaa), sitten et voi käyttää toimintoa.
Voivatko kortin omat tyyppiympyrät laukaista sen vaikutukset?
Kyllä
Tietyn kortin tyyppiympyrät saattavat usein laukaista kyseisen kortin oman vaikutuksen sitä pelattaessa. Esimerkiksi hajottajat-kortti lisää resurssin itseensä pelattaessa, koska sen mikrobitunniste laukaisee kortin vaikutuksen.
Related Rule(s)
Lasketaanko tapahtumien (punaiset kortit) tyyppiympyrät pelin aikana ja loppupisteytyksessä kun ne on pelattu?
Ei
Ne ovat aktiivisia ja saattavat laukaista vaikutuksia pelattaessa, mutta niitä ei lasketa tämän jälkeen, ei pelin aikana eikä loppupisteytyksessä, ne saattavat kuitenkin antaa voittopisteitä, jotka lasketaan pelin lopussa, jos niissä on pistekuvake.
Related Rule(s)
Mitkä kortit keräävät resursseja?
Se riippuu
Vain kortit, jotka nimenomaisesti voivat käyttää niillä olevia resursseja, voivat kerätä tällaisia resursseja. Esimerkkejä käytöistä ovat niiden käyttäminen toiminnossa tai VP:n saaminen niiden avulla. Viral Enhancers ei voi esimerkiksi kerätä resursseja, koska se ei tee mitään resurssien kanssa. Joten sen mikrobimerkistä laukaistu resurssin saaminen muuttuu kasviresurssiksi, kuten kortissa ilmoitetaan.
Inventrix ja Tharsis Republic ensimmäinen toiminto?
-
Näillä yhtiöillä on ennalta määritelty ensimmäinen toiminto, mikä tarkoittaa, että ensimmäisellä vuorollasi, ensimmäinen sallituista kahdesta toimesta, ensimmäisessä toimintovaiheessa käytetään tätä tarkoitusta varten. Voit käyttää toista toimintoa tuolloin normaalisti, jos haluat.
Voivatko laatat olla päällekkäin pelilaudalla?
Ei
Laatat eivät koskaan voi olla päällekkäin.
Jos pelaan kortin, joka poistaa kasveja, ja olen ainoa, joka omistaa kasveja, pitääkö minun poistaa omia kasvejani?
Ei
Vaikutukset, jotka poistavat omat resurssisi ovat pakollisia, kun taas vaikutukset, jotka poistavat resurssit keltä tahansa pelaajilta (jotka on merkitty punaisella reunalla resurssikuvakkeen ympärillä) ovat vapaaehtoisia ja niitä voidaan suorittaa kokonaan, osittain tai ei ollenkaan. Kortin vaikutuksia voidaan kohdistaa vain yhteen pelaajaan tai korttiin kerrallaan. Tuotannon poistaminen on aina pakollista.
Missä järjestyksessä laukaisutapahtumat ja vaikutukset tapahtuvat?
Vaihtelee
Jos useita vaikutuksia tai laukaisuja on suoritettava samanaikaisesti, toimiva pelaaja valitsee järjestyksen. Jos se ei ole toimintovaiheessa, ensimmäinen pelaaja valitsee järjestyksen.
Voiko kortin kustannus olla 'negatiivinen' (eli saanko M€:n sen pelaamisesta)?
Ei
Kustannus ei koskaan voi olla negatiivinen. Jos kortti maksaa 1 M€ ja sitä alennetaan kahdella, maksat siitä 0 M€, et -1 M€ (tai mitä se sitten olisikaan).
Onko olemassa tarkkoja vaatimuksia korteille?
Ei
Vaatimuslaatikko (kortin kustannuksen vieressä), joka ei nimenomaisesti sano 'max', on automaattisesti vähimmäisvaatimus. Esimerkiksi 'vaatii kolme merta' tarkoittaa, että voit pelata kortin, jos pelissä on vähintään kolme merilaattaa. Ei ole 'tarkkoja vaatimuksia'.
Ovatko vaikutukset kumuloituvia?
Kyllä
Vaikutukset ovat yleensä kumulatiivisia. Kortti voi laukaista useita vaikutuksia, ja jokainen yksittäinen vaikutus kortista voidaan laukaista. Alennukset ovat kumulatiivisia, mutta kustannus ei voi mennä alle nollan.
Jos kortti vaatii esimerkiksi kaksi voimatyyppiympyrää, mutta sillä on myös voimatyyppiympyrä, lasketaanko se sen vaatimuksiin?
Ei
Ei. Älä myöskään unohda, että yhtiökortissasi saattaa olla tyyppiympyrä!
Related Rule(s)
Voitko asettaa kaupungin Noctis Cityn vierelle, jos Noctis Cityä ei ole vielä asetettu?
Kyllä
Kyllä voit
Related Rule(s)
Kun saat laatan, kuten kaivosoikeudet kortin, joka antaa sinulle oikeuden asettaa kaivosoikeudet laatan, omistatko sen laatan?
Kyllä
Omistat erikoislaatat. Tämä on tärkeää, jos asetat yhden ennen kasvillisuuslaattoja, jolloin sinun täytyy asettaa kasvillisuuslaatat sen viereen aloittaaksesi. Vain meret eivät ole omistettuja. Hyvä tapa tarkistaa on kääntää laatta ja tarkistaa, onko siinä neliömäinen tila, johon kuutio on tarkoitettu.
Related Rule(s)
Voiko muita resursseja kuin metallia ja titaania vaihtaa M€:ksi korttien kustannuksissa (kasvit, lämpö, sähkö)?
Ei
Et, vain metallia ja titaania voidaan käyttää maksamaan korttien kustannuksia oikeilla arvoilla (arvo metallille on 2 ja titaanille 3).
Kuinka monta toimintoa voin tehdä vuorollani?
Yhden tai kaksi
Voit valita tehdä yhden tai kaksi toimintoa vuorollasi. Jos et tee lainkaan toimintoa (passaat), olet ulkona kierroksesta etkä voi tehdä enempää toimintoja tämän sukupolven aikana, mutta niin kauan kuin teet toimintoja, saat enemmän vuoroja. Kun kaikki ovat passanneet, toimintovaihe päättyy.