Deductio

Co się dzieje z moimi kartami z informacjami, kiedy ktoś poprawnie odgadnie moją Tajną Liczbę?

menu
Odrzucasz je
Osoba, której Tajna Liczba została odgadnięta, odrzuca wszystkie karty Wskazówek przed sobą na stos kart odrzuconych i dobiera nową Tajną Liczbę z talii kart Tajnych Liczb.