Deductio

ZAGRANIE KARTY WSKAZÓWKI

menu

Musisz wybrać 1 z 3 odkrytych kart Wskazówek, która naprawdę określa twoją Tajną Liczbę i położyć ją przed sobą w pozycji pionowej.

Uwaga: Zalecamy umieszczanie kart przodem do pozostałych osób.

Przykład: Tajną Liczbą Elżbiety jest 19. (Uwaga: karta z Tajną Liczbą „19” w przykładzie jest pokazana odkryta, ale w normalnej grze byłaby zakryta przed innymi.) W swojej turze Elżbieta wybiera i kładzie przed sobą kartę, oznaczając, że „jest równa 7 lub większa”, ponieważ to prawdziwe stwierdzenie.

Jeśli żadna z 3 kart Wskazówek nie opisuje w prawdziwy sposób twojej Tajnej Liczby, musisz wziąć wszystkie (3) karty i położyć je przed sobą w pozycji poziomej. Oznacza to, że żadna z nich nie zawiera prawdziwego stwierdzenia. Niektóre karty mają u dołu zdolności, które możesz wykorzystać natychmiast po położeniu takiej karty przed sobą w pozycji pionowej. Zdolności na kartach umieszczonych w pozycji poziomej nie są wykorzystywane.

Przykład: Elżbieta nie może zagrać kart „Jest liczbą parzystą”, „Jest jednocyfrowa” ani „Nie jest równa 9 ani 19”, ponieważ żadna z nich nie jest prawdziwa dla jej Tajnej Liczby „19”. Zabiera wszystkie 3 karty Wskazówek i kładzie je przed sobą w pozycji poziomej, nie wykorzystując żadnejzdolności.

Ważne: Możesz wykorzystać zdolności kart tylko prawdziwie opisujących Tajną Liczbę (ułożonych pionowo).

Po zagraniu 1 lub wszystkich kart Wskazówek przed sobą, uzupełnij rząd odkrytych kart Wskazówek, zastępując zagrane karty nowymi, dobranymi z wierzchu talii.