Deductio

Jest równa/nie jest równa

menu

Tajna Liczba należy do zakresu liczb widocznych na karcie.

Tajna Liczba nie jest równa żadnej liczbie widocznej na karcie lub nie należy do zakresu liczb widocznych na karcie.