Deductio

KARTA WSKAZÓWKI „ODKRYJ TAJNĄ LICZBĘ”

menu

Jeśli z talii Wskazówek dobierzesz i odkryjesz kartę „Odkryj Tajną Liczbę”, odłóż ją z powrotem do pudełka i dobierz 1 kartę z wierzchu talii Tajnych Liczb. Połóż dobraną kartę obok innych odkrytych kart Tajnych Liczb. Te karty pokazują liczby, których nie ma żadna z grających osób.

Po dodaniu nowej karty Tajnej Liczby do rzędu Tajnych Liczb, uzupełnij rząd odkrytych kart Wskazówek, zastępując odłożoną do pudełka kartę nową, dobraną z wierzchu talii.

Przykład: Na końcu swojej tury Elżbieta uzupełnia rząd kart Wskazówek i odkrywa kartę „Odkryj Tajną Liczbę”. Zwraca tę kartę od razu do pudełka i dobiera kartę ztalii Tajnych Liczb, którą kładzie obok innych odkrytych kart Tajnych Liczb. Nowa karta ma wartość „11” — oznacza to, że wszystkie osoby w grze wiedzą teraz, że żadna z nich nie posiada karty o tej wartości.

Każda osoba, która posiada przed sobą poziomą kartę Wskazówki „Tajna Liczba jest większa (lub mniejsza) o 1 od którejś z Tajnych Liczb widocznych na kartach odkrytych pośrodku” odrzuca tę kartę na stos kart odrzuconych obok talii Wskazówek.

Ważne: na zakończenie twojej tury, rząd odkrytych kart Wskazówek musi zawsze zawierać 3 odkryte karty.

Jeśli talia Wskazówek się wyczerpie, przetasuj odrzucone karty Wskazówek i ułóż je w nową talię. Nie wtasowuj żadnych odłożonych do pudełka kart „Odkryj Tajną Liczbę” z powrotem do talii!