Deductio

Wskazówka +1/-1

menu

Tajna Liczba jest większa o 1 od którejś z Tajnych Liczb widocznych na kartach odkrytych pośrodku.

Tajna Liczba jest mniejsza o 1 od którejś z Tajnych Liczb widocznych na kartach odkrytych pośrodku.