Deductio

Mniejsza/Większa niż lub równa

menu

Tajna Liczba jest równa liczbie widocznej na karcie lub od niej większa.

Tajna Liczba jest równa liczbie widocznej na karcie lub od niej mniejsza.