Deductio

Frequently Asked Questions

menu
Czy mogę aktywować zdolności na kartach Wskazówek, które biorę za karę za niepoprawne odgadnięcie?
Nie
Kara za niepoprawne odgadnięcie: Musisz natychmiast wykonać dwie akcje „Zagraj kartę Wskazówki” pod rząd. Podczas brania kart za karę, nie możesz aktywować zdolności na kartach Wskazówek.
Czy niepoprawne odgadnięcie jest karane?
Tak
Kara za niepoprawne odgadnięcie: Musisz natychmiast wykonać dwie akcje „Zagraj kartę Wskazówki” pod rząd. Podczas brania kart za karę, nie możesz aktywować zdolności na kartach Wskazówek.
Co się dzieje, jeśli poprawnie odgadnę Tajną Liczbę?
Ile kart Tajnych Liczb znajduje się w grze? Nagroda za poprawne odgadnięcie: Otrzymujesz odgadniętą kartę Tajnej Liczby i kładziesz ją odkrytą przed sobą. Następnie sprawdź sekcję „Koniec gry” aby dowiedzieć się czy oznacza to twoją wygraną.
Czy wypadam z gry, jeśli ktoś odgadnie moją Tajną Liczbę?
Nie
Dalej bierzesz udział w grze. Osoba, której Tajna Liczba została odgadnięta, odrzuca wszystkie karty Wskazówek przed sobą na stos kart odrzuconych i dobiera nową Tajną Liczbę z talii kart Tajnych Liczb.
Co się dzieje z moimi kartami z informacjami, kiedy ktoś poprawnie odgadnie moją Tajną Liczbę?
Odrzucasz je
Osoba, której Tajna Liczba została odgadnięta, odrzuca wszystkie karty Wskazówek przed sobą na stos kart odrzuconych i dobiera nową Tajną Liczbę z talii kart Tajnych Liczb.
Czy jeśli ktoś próbuje odgadnąć moją liczbę to muszę ją ujawniać?
Nie
Jeśli ktoś odgadł nieprawidłowo, nie ujawniasz swojej Tajnej Liczby.
Czy mogę skłamać o swojej Tajnej Liczbie?
O swojej Tajnej Liczbie możesz mówić cokolwiek podczas gry (nie jest to zalecane), ale kiedy ktoś próbuje odgadnąć twoją Tajną Liczbę MUSISZ odpowiedzieć zgodnie z prawdą.
Czy mogę odgadnąć kilka Tajnych Liczb podczas jednej tury?
Nie
Zamiast zagrywać kartę Wskazówki, możesz odgadnąć czyjąś liczbę. Wypowiadasz liczbę oraz imię osoby, która twoim zdaniem ma tę liczbę.
Ile razy mogę odgadywać podczas swojej tury?
Tylko jeden raz
Zamiast zagrywać kartę Wskazówki, możesz odgadnąć czyjąś liczbę. Wypowiadasz liczbę oraz imię osoby, która twoim zdaniem ma tę liczbę.
Co się dzieje z kartą „Większa/mniejsza o 1” po odkryciu nowej karty Tajnej Liczby?
To zależy
Każda osoba z kartą Wskazówki „Tajna Liczba jest o 1 większa (lub mniejsza) niż któraś z odkrytych kart Tajnej Liczby” przed sobą w pozycji poziomej odrzuca ją na stos kart odrzuconych. Pionowo umieszczone karty z tą Wskazówką pozostają w grze.
Czy karta „Odkryj Tajną Liczbę” może być odłożona do talii kart Wskazówek i przetasowana?
Nie
Po zagraniu karty „Odkryj Tajną Liczbę” odłóż ją do pudełka.
Co się dzieję z kartą „Odkryj Tajną Liczbę” po jej zagraniu?
Wraca ona do pudełka
Po zagraniu karty „Odkryj Tajną Liczbę” odłóż ją do pudełka.
Co robi karta Wskazówki „Odkryj Tajną Liczbę”?
Kiedy z talii kart Wskazówek odkryta zostaje karta „Odkryj Tajną Liczbę”, natychmiast odłóż ją do pudełka i odkryj kartę z talii Tajnych Liczb. Połóż ją odkrytą obok pozostałych odkrytych kart Tajnych Liczb.
Czy mogę aktywować zdolność na karcie Wskazówki, która nie opisuje mojej Tajnej Liczby?
Nie
Możesz aktywować zdolności jedynie tych zagranych kart, które prawidłowo opisują twoją Tajną Liczbę (kładzionych przed sobą w pozycji pionowej).
Jak mogę aktywować zdolność na karcie Wskazówki?
Zagrywając tę kartę Wskazówki
Możesz aktywować zdolności jedynie tych zagranych kart, które prawidłowo opisują twoją Tajną Liczbę (kładzionych przed sobą w pozycji pionowej).
Czy mogę wziąć kartę Wskazówki, która zawiera niepotrzebne informacje?
Tak
Musisz wybrać jedną z trzech odkrytych kart Wskazówek, która prawidłowo opisuje twoją Tajną Liczbę i umieścić ją przed sobą w pozycji pionowej.
Co się dzieje, jeśli żadna z kart Wskazówek nie opisuje mojej Tajnej Liczby?
Bierzesz je wszystkie
Jeśli żadna z trzech kart Wskazówek nie opisuje twojej Tajnej Liczby, musisz wziąć wszystkie te karty i położyć je przed sobą w pozycji poziomej. To wskazówka, że żadna z nich nie opisuje twojej Tajnej Liczby.
Czy mogę wziąć kartę Wskazówki, która nie opisuje mojej Tajnej Liczby?
Nie
Musisz wybrać jedną z trzech odkrytych kart Wskazówek, która prawidłowo opisuje twoją Tajną Liczbę i umieścić ją przed sobą w pozycji pionowej.
Jak zagrywam karty Wskazówek?
Musisz wybrać jedną z trzech odkrytych kart Wskazówek, które naprawdę opisują twoją Tajną Liczbę i umieścić ją przed sobą w pozycji pionowej.
Kiedy gra się kończy?
W Deductio musisz odgadnąć odpowiednią liczbę Tajnych Liczb zależnie od ilości grających: 3 w grze dwuosobowej lub 2 w grze z trzema lub czterema osobami.
Related Rule(s)
Co mogę zrobić podczas swojej tury?
Podczas swojej tury musisz wykonać jedną z dwóch akcji: zagrać kartę Wskazówki LUB odgadnąć Tajną Liczbę innej osoby.
Related Rule(s)
Co oznacza symbol +1 lub -1 z trzema kartami?
Te symbole pojawiają się na kartach Wskazówek i oznaczają, że twoja Tajna Liczba jest o 1 większa lub mniejsza niż jedna z odkrytych kart na środku stołu.
Related Rule(s)
Co oznacza # na karcie Tajnej Liczby?
Ilość cyfr
Symbol # lub ## na karcie Tajnej liczby określa ile cyfr posiada: 1 lub 2. Niektóre karty Wskazówek odnoszą się do ilości cyfr na kartach Tajnych Liczb.
Related Rule(s)
Gdzie należy odłożyć kartę Tajnej Liczby podejrzaną dzięki umiejętności z symbolem oka?
Na spód talii
Po podejrzeniu jednej lub dwóch wierzchnich kart talii Tajnych Liczb dzięki tej zdolności, odkładasz karty na spód talii.
Co robi zdolność z symbolem oka?
Zdolność z symbolem oka i jednej lub dwóch kart pozwala podejrzeć jedną lub dwie karty talii Tajnych Liczb, bez pokazywania ich innym.
Co robi zdolność z symbolem lupy?
Darmowa próba odgadnięcia
Zdolność z symbolem lupy daje darmową próbę odgadnięcia bez ryzyka kary za błędną odpowiedź.
Czy liczba grających wpływa na przygotowanie gry?
Tak
Jedyną różnicą podczas przygotowania gry to liczba kart „Odkryj Tajną Liczbę” używanych podczas rozgrywki. W grze czteroosobowej, 2 z tych kart wracają do pudełka. Używanych jest tylko 5.
Related Rule(s)
Ile kart „Odkryj Tajną Liczbę” znajduje się w grze?
To zależy
W sumie w grze znajduje się 7 kart „Odkryj Tajną Liczbę” ale w rozgrywce czteroosobowej używa się tylko 5.
Ile kart Tajnych Liczb znajduje się w grze?
20
Istnieje 20 kart Tajnych Liczb o wartości od 1 do 20.
Related Rule(s)