Deductio

Gdzie należy odłożyć kartę Tajnej Liczby podejrzaną dzięki umiejętności z symbolem oka?

menu
Na spód talii
Po podejrzeniu jednej lub dwóch wierzchnich kart talii Tajnych Liczb dzięki tej zdolności, odkładasz karty na spód talii.