Deductio

Czy karta „Odkryj Tajną Liczbę” może być odłożona do talii kart Wskazówek i przetasowana?

menu
Nie
Po zagraniu karty „Odkryj Tajną Liczbę” odłóż ją do pudełka.