Deductio

Co się dzieje z kartą „Większa/mniejsza o 1” po odkryciu nowej karty Tajnej Liczby?

menu
To zależy
Każda osoba z kartą Wskazówki „Tajna Liczba jest o 1 większa (lub mniejsza) niż któraś z odkrytych kart Tajnej Liczby” przed sobą w pozycji poziomej odrzuca ją na stos kart odrzuconych. Pionowo umieszczone karty z tą Wskazówką pozostają w grze.