Deductio

Co oznacza # na karcie Tajnej Liczby?

menu
Ilość cyfr
Symbol # lub ## na karcie Tajnej liczby określa ile cyfr posiada: 1 lub 2. Niektóre karty Wskazówek odnoszą się do ilości cyfr na kartach Tajnych Liczb.
Related Rule(s)