Deductio

Co robi karta Wskazówki „Odkryj Tajną Liczbę”?

menu
Kiedy z talii kart Wskazówek odkryta zostaje karta „Odkryj Tajną Liczbę”, natychmiast odłóż ją do pudełka i odkryj kartę z talii Tajnych Liczb. Połóż ją odkrytą obok pozostałych odkrytych kart Tajnych Liczb.