Deductio

Czy mogę aktywować zdolności na kartach Wskazówek, które biorę za karę za niepoprawne odgadnięcie?

menu
Nie
Kara za niepoprawne odgadnięcie: Musisz natychmiast wykonać dwie akcje „Zagraj kartę Wskazówki” pod rząd. Podczas brania kart za karę, nie możesz aktywować zdolności na kartach Wskazówek.