Deductio

Czy mogę aktywować zdolność na karcie Wskazówki, która nie opisuje mojej Tajnej Liczby?

menu
Nie
Możesz aktywować zdolności jedynie tych zagranych kart, które prawidłowo opisują twoją Tajną Liczbę (kładzionych przed sobą w pozycji pionowej).