Deductio

Czy niepoprawne odgadnięcie jest karane?

menu
Tak
Kara za niepoprawne odgadnięcie: Musisz natychmiast wykonać dwie akcje „Zagraj kartę Wskazówki” pod rząd. Podczas brania kart za karę, nie możesz aktywować zdolności na kartach Wskazówek.