Deductio

Co się dzieję z kartą „Odkryj Tajną Liczbę” po jej zagraniu?

menu
Wraca ona do pudełka
Po zagraniu karty „Odkryj Tajną Liczbę” odłóż ją do pudełka.