Deductio

Czy mogę wziąć kartę Wskazówki, która zawiera niepotrzebne informacje?

menu
Tak
Musisz wybrać jedną z trzech odkrytych kart Wskazówek, która prawidłowo opisuje twoją Tajną Liczbę i umieścić ją przed sobą w pozycji pionowej.