Deductio

Czy jeśli ktoś próbuje odgadnąć moją liczbę to muszę ją ujawniać?

menu
Nie
Jeśli ktoś odgadł nieprawidłowo, nie ujawniasz swojej Tajnej Liczby.