Karakum

Ko es varu darīt savā gājienā?

menu
Izvēlies vienu darbību.
Katrā gājienā spēlētājs veic vienu no divām iespējamajām darbībām: vāc resursus vai iegādājas kamieli.
Related Rule(s)