Karakum

Kamieļi, kas atrodas pa kreisi no karavānu meistara

menu

Ja iegādātajam kamielim ar iepriekšējo nesakrīt ne krāsa, ne skaitlis, tas jānovieto pa kreisi no karavānu meistara kārts. Šo iespēju drīkst izmantot tikai tad, ja spēlētājs nevar iegādāto kamieli pievienot savai karavānai.

Tiklīdz karavānai iespējams pievienot kamieļu kārtis, kas atrodas pa kreisi no karavānu meistara, spēlētājs to tūlīt arī izdara.

Spēles beigās par kamieļiem, kas atrodas pa kreisi no karavānu meistara kārts, saņem tikai pusi punktu (apaļojot uz leju).